Inloggen
Het Lock

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Vechtscheidingen Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en veranderingen na Kinderen uit de knel

Op 23 maart j.l. werd het onderzoeksrapport: Vechtscheidingen Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en veranderingen na Kinderen uit de knel gepresenteerd.

Een gevarieerd publiek; professionals van jeugdzorginstellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten, therapeuten van GGZ instellingen, medewerkers kenniscentra en nog veel meer hebben kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek.

Het onderzoek richtte zich op twee vragen. In de eerste plaats richtte het onderzoek zich op een beschrijvende vraag, namelijk wie zijn de vechtscheidende ouders en hun kinderen. In de tweede plaats werd onderzocht wat de effectiviteit van Kinderen uit de knel is door deelnemende ouders en kinderen voor en na de interventie te ondervragen middels een vragenlijst.

Door Erik van der Elst, Kim Schoemaker, Annelies de Kruijff, Margreet Visser en Justine van Lawick werden de uitkomsten gepresenteerd en kwamen de volgende onderdelen aanbod:

Ervaringen van kinderen omtrent de conflicten en scheiding tussen ouders
Veranderingen bij de ouders
Veranderingen bij de kinderen
Nieuwe inzichten en processen
Conclusies uit het onderzoek
Vervolgstappen en implicaties voor de praktijk

Algemene conclusies uit het onderzoek:

  • Afname van conflicten en conflicten worden constructiever en minder ernstig
  • Ouders neigen naar meer vergeving en acceptatie van de scheiding
  • Niet op alle domeinen intra- en interpersoonlijk functioneren verandering
  • Weinig verschillen mannen en vrouwen; veel processen werken hetzelfde
  • Meer onderzoek nodig naar processen binnen gezinnen

De therapeuten en ontwikkelaars van Kinderen uit de knel nemen alle ervaringen die opgedaan zijn met het programma mee om het groepsaanbod voor ouders en kinderen door te ontwikkelen. Een van de veranderingen in de kindergroep is bijvoorbeeld dat de bijeenkomsten nu meer vorm krijgen middels een thematische aanpak. Verder wordt er een werkboek voor ouders en een werkboek voor het netwerk ontwikkeld.

Dat alles maakt dat ook de training voor de professionals is aangepast en nu bestaat uit een driedaagse training met supervisie.

Er is nog veel behoefte aan vervolgonderzoek! Hoe gaat het verder met ouders en kinderen, blijven de gedragsveranderingen door gaan?!

Het onderzoek is hier te downloaden.

Enkele foto’s van de middag:

Lees ook:

Terug naar docenten en expertise