Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Inspirerende pre-conference van Bruce Perry

Dr. Bruce Perry (bekend van o.a. het fantastische boek: “De jongen die opgroeide als hond”) gaf 3 April een inspirerende pre-conference in Amsterdam, met ruimte voor casuïstiek vanuit de zaal. Perry heeft het vermogen om neuropsychologische theorie op een heel logische en begrijpelijke wijze uit te leggen, te visualiseren – én te koppelen aan de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling. En dat met zichtbaar plezier, humor en bevlogenheid!

Perry’s werk schijnt het licht op de effecten van levenservaringen (positief en negatief) op de ontwikkelingsfasen van het brein. De impact van traumatische ervaringen zoals kindermishandeling blijkt vaak groter dan doorgaans wordt gedacht – terwijl de beperking of schade op een ontwikkelingsgebied naarmate een kind ouder wordt, steeds groter wordt – mits snel en adequaat behandeld.

“You have to be able to regulate, to relate. And you have to be able to relate, to reason”

Aldus Perry. En we doen kinderen véél meer recht, als we aan weten te sluiten bij hun vaardigheden én hun zone van de naaste ontwikkeling, om ze vanaf daar weer verder te helpen. Een bijzondere ontmoeting met een ware held uit het traumawerkveld – en ik heb heel veel zin om het geleerde nog beter toe te passen in de praktijk!

Bruce-Perry-pre-conference-03.04.2014

Lees ook:

Terug naar docenten en expertise