Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Wetenschappelijk onderzoek naar kindermishandeling

In wetenschappelijk onderzoek naar kindermishandeling is nog weinig aandacht voor sociale relaties.

Slechte sociale relaties hebben hetzelfde effect op gezondheid en psychisch welzijn als de risicofactoren roken, overgewicht en hoge bloeddruk. Toch blijft het belang van relaties in onderzoek naar kindermishandeling en trauma vaak onderbelicht. Het onderzoek dat ik doe richt zich op goed en kwaad in relaties: naar de vraag hoe relatiepartners het beste en het slechtste in elkaar naar boven halen, welke factoren bijdragen aan het in stand houden van goede relaties, hoe het komt dat sommige relaties misgaan, wat nodig is om slechte relaties te verbeteren en wat nodig is om van slechte relaties en mishandeling te herstellen. Onderzoek naar relaties houdt vaak op waar trauma en kindermishandeling begint, terwijl in onderzoek naar trauma en/of kindermishandeling weinig aandacht is voor sociale relaties.

Mijn onderzoek onderstreept dat vele mysteries niet kunnen worden opgelost zonder rekening te houden met dyadische, triadische en zelfs netwerkeffecten van en op relaties. Door deze effecten de aandacht te geven die ze verdienen, kunnen we beter begrijpen hoe en waarom mensen in alle typen relaties het beste en het slechtste in elkaar naar boven halen met als doel slechte relaties beter te maken en goede relaties te verstevigen.

Lees ook:

Terug naar docenten en expertise