Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Met elkaar verbonden – De succesformule van de academische werkplaatsen

Vanuit het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd is in divers samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld die aansluit bij vragen uit de jeugdhulp zelf.

Het LOCK is onderdeel van de Academische Werkplaats Kindermishandeling en was op die manier betrokken bij het ZonMW-programma. Het digitale magazine ‘Met elkaar verbonden – De succesformule van de academische werkplaatsen jeugd’ zet de opbrengsten van de verschillende werkplaatsen op een rij. Projectleiders en stakeholders vertellen zelf over hun ervaringen.

In het magazine leest u meer over resultaten van de volgende academische werkplaatsen:
Academische werkplaats Jeugd C4Youth
Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out
Academische Werkplaats Kindermishandeling
Academische Werkplaats Jeugd in Twente
Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd
Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd

De 6 werkplaatsen hebben 31 onderzoeksprojecten afgerond en 15 methodieken ontwikkeld op de volgende thema’s: Kindermishandeling, Cliëntgericht werken, Sturen op kwaliteit, Forensische zorg, Jeugdgezondheidszorg, Angst en depressie, Beter samenwerken.

Klik hier voor het online magazine