Inloggen

Expertise; taxatiegesprekken, intersectorale aanpak, EMDR en cognitieve gedragstherapie, kinderen met een verstandelijke beperking.

Valerie Fictorie

Valerie Fictorie is werkzaam als GZ-psycholoog bij het Kinder-en Jeugdtraumacentrum. Ze is kindtherapeut en ouderbegeleider en maakt in de behandeling gebruik van EMDR en traumagerichte cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is ze lid van één van de dagteams van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK).

In het MDCK vindt onderzoek en toeleiding naar hulp plaats bij gezinnen waar een vermoeden van kindermishandeling is en een intersectorale aanpak nodig is. Haar specifieke taak is het voeren van taxatiegesprekken en inzetten van (trauma)diagnostiek.

Valerie is na haar studie Klinische Ontwikkelingspsychologie bijna tien jaar werkzaam geweest bij een jeugdzorginstelling voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ze is hier gestart op de afdeling diagnostiek en therapie en na afronding van de GZ-opleiding in 2012 is zij behandelcöördinator geworden van deze afdeling. Binnen deze instelling was zij lid van de meldingscommissie seksueel en huiselijk geweld en aandachtsfunctionaris meldcode.

Om beter te kunnen handelen na vermoedens van seksueel misbruik, heeft zij de training taxatiegesprekken gevolgd. Een groot deel van de cliënten bij deze instelling ontvingen residentiële zorg en Valerie merkte dat er regelmatig sprake was van complex trauma. Haar interesse voor trauma is toen ontstaan waardoor ze de opleiding tot EMDR therapeut gevolgd  heeft en de bijbehorende vervolgtraining.

Om zich verder te specialiseren in trauma(behandeling) heeft zij in 2016 de overstap gemaakt naar het Kinder-en Jeugdtraumacentrum.

stel een vraag