Inloggen

'Complexe scheiding is een probleem van tekort aan samenhang'

Expertise: scheppen van een community of practice en een community of learning en reflectie op de ontwikkeling en transfer van tacit knowledge, professioneel handelen bij complexe scheiding, de meervoudige relatie tussen intiem geweld en verslaving, veranderend thuisgevoel, migratie, burgerschap en

Sietske Dijkstra

Dr. Sietske Dijkstra, psycholoog NIP, promoveerde in 2000 bij de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de latere relationele gevolgen van kindermishandeling op ouderschap en partnerrelaties.

Ze is een expert op het gebied van huiselijk geweld en hulpverlening in de keten. Ze was bijna acht jaar lector op dit gebied bij Avans Hogeschool en maakte deel uit van de commissie Samson.

Ze is eigenaar van Bureau Dijkstra, opgericht in 1998. Dit bureau heeft ruime ervaring met praktijkgericht (beleids)onderzoek, onderzoek naar tacit knowledge en scholing in het sociale domein (werkleerplaats, RINO). Ze werkt samen met vele partners in binnen- en buitenland en publiceerde onder andere over complexe scheiding, tacit knowledge, het verband tussen partnergeweld en kindermishandeling en over het ondermijnen en versterken van het thuisgevoel. Recentelijk was ze betrokken bij een onderzoek naar Veilig Thuis en de integrale aanpak.

“Naast je eigen vakkennis moet je je ook kunnen verbinden met wat een ander doet. Het gaat er om dat je echt interdisciplinair iets neerzet dat steviger en groter is dan de afzonderlijke vakken apart. Dat is een grote kwestie waaraan we duurzaam moeten gaan werken.”

stel een vraag