Inloggen

'De behandeling van trauma bij kinderen verdient prioriteit!'

Expertise: Psychotrauma, seksueel misbruik, geweld in het gezin, EMDR, CGT.

Roset Hagens

Roset Hagens is GZ-Psycholoog/ Cognitief Gedragstherapeut bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) Haarlem naast haar werk als therapeut is ze teamleider op het KJTC.

Ze biedt therapie aan kinderen vanaf de kleuterleeftijd tot de late adolescentie (4-23 jaar), bij wie vermoedens zijn van traumatische ervaringen. Hierbij maakt ze veel gebruik van de trauma-focused CGT en EMDR. Verder behandelt ze kinderen in groepsverband, aan de hand van de Horizonmethodiek. Daarnaast geeft ze begeleiding aan de (pleeg)ouders van de kinderen die in therapie zijn.

Tijdens haar studie Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft ze zich gespecialiseerd in psychosociale problematiek met als aandachtspunt de psycho-seksuele ontwikkeling van basisschoolkinderen. Na haar studie is ze direct betrokken geraakt bij de oprichting van het KJTC, door Dr. Francien Lamers-Winkelman en Dr. Iva Bicanic. Daar ligt de basis voor haar werk als traumatherapeut.

Naast haar klinische werk op het KJTC heeft ze vanuit FORA en het SAZ-onderzoeksbureau veelvuldig civiel rechtelijk psycho-diagnostisch onderzoek gedaan bij kinderen en hun ouders in opdracht van bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechtbank.

‘De combinatie van diagnostiek en de therapeutische praktijk vind ik zeer waardevol’

stel een vraag