Inloggen
Nanda de Bruin

Alle gedrag is begrijpelijk, als we de context beter leren kennen

Gedragswetenschapper bij verschillende gemeenten in Noord-Nederland en trainer.

Nanda de Bruin

Ik ben vanuit verschillende functies vaak bezig begripsvergroting te bewerkstelligen voor dat (lastige) gedrag. En zoek naar een uitleg vanuit de wereld die schuilgaat achter het gedrag. Aan kinderen en jongeren zelf, die er vaak bijzonder snel en veel van begrijpen en herkennen. Maar ook aan ouders, hulpverleners, leerkrachten, huisartsen, jeugdzorgwerkers, psychiaters, vluchtelingenhulpverleners en vrijwilligers. Bij direct betrokkenen vaak vanuit de individuele casuïstiek, en anders vanuit een meer algemene invalshoek.

Heel veel getraumatiseerde kinderen worden niet als zodanig gezien, erkend, en krijgen daardoor niet de hulp die nodig is. Daardoor blijven ze onnodig lang vastzitten in niet-helpende situaties en gedragspatronen. Ik wil hulpverleners, betrokkenen, of eigenlijk iedereen, uitdagen wat vaker stil te staan bij de wereld die schuilgaat achter het zichtbare gedrag.

De afgelopen jaren ben ik in de functie van orthopedagoog, gedragswetenschapper en behandelaar onder andere werkzaam geweest in de jeugdzorg, de GGZ, de gehandicaptensector en de onderwijswereld. Gemeenschappelijke deler was, dat het vrijwel altijd om complexe, meervoudige problematiek ging bij kinderen en jongeren en de gezinnen waartoe zij behoorden. Trauma speelde daarbij altijd een grote rol. Zo heb ik o.a. met alleenstaande minderjarige asielzoekers gewerkt, in een opvanginstelling voor gezinnen in situaties van huiselijk geweld, op woongroepen met jongeren met een licht verstandelijke beperking i.c.m. gedragsproblematiek en bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Momenteel geef ik o.a. training aan zorg- en onderwijsprofessionals vanuit mijn eigen bedrijf Behind Behaviour. Daarnaast ben ik parttime werkzaam als gedragswetenschapper bij verschillende gemeenten in Noord-Nederland.

Expertise: 

  • Traumasensitief werken
  • Psycho-educatie omtrent trauma & hechting
  • Herkennen van en handelen bij Huiselijk Geweld
  • Vluchtelingen-trauma in de praktijk
  • Seksueel Misbruik, signaleren en handelen
  • Coachen van hulpverleners in veiligheidszaken
  • LVB+ benadering

Erkenningen

  • SKJ geregistreerd Master-Orthopedagoog
  • NVO geregistreerd Orthopedagoog
  • Systemisch coach i.o.
stel een vraag