Inloggen

'En wat merkt het kind daarvan?'

Expertise: gespreksvoering met kinderen, hulpverlening in gedwongen kader, oplossingsgericht werken, ontwikkelen van trainingen, seksualiteit en seksueel misbruik.

Margreet Timmer

Margreet Timmer is eigenaar van TIMM Consultancy en werkt als zelfstandig trainer, mediator en kindbehartiger. Zij is gespecialiseerd in veiligheidsplanning in situaties van kindermishandeling, gesprekken met kinderen en complexe scheidingen.

Vanuit haar werkervaring als groepsleidster binnen de jeugdhulpverlening en later als casemanager en jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg weet zij als geen ander hoe ingewikkeld het is om te zorgen voor veiligheid van kinderen en hen de ontwikkelingskansen te bieden die zij verdienen. Sinds 2005 werkt zij vanuit de benaderingswijze ‘Signs of Safety’ / ‘Samenwerken aan Veiligheid’. Zij is opgeleid door Andrew Turnell, Sonja Parker en Susie Essex. Haar werkervaring gebruikt zij tijdens haar trainingen om de theorie die behandeld wordt te illustreren, zodat de onderwerpen gaan leven en deelnemers de vertaling naar de praktijk kunnen ervaren.

De laatste jaren heeft zij zich steeds meer verdiept in scheidingsproblematiek. Steeds vaker werd casuïstiek ingebracht waarbij de strijd van de ouders iedereen om hen heen meesleept in de soms jarenlange strijd. Als coördinator bij Het LOCK was zij projectcoördinator bij het project ‘Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’.

Binnen het project ”Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling’ was zij co-auteur van de handreiking Promoten en ondersteunen aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang voor gemeenten.

stel een vraag