Inloggen

'En wat merkt het kind daarvan?'

Expertise: gespreksvoering met kinderen, hulpverlening in gedwongen kader, oplossingsgericht werken, ontwikkelen van trainingen, seksualiteit en seksueel misbruik.

Margreet Timmer

Margreet Timmer werkt als coördinator van het LOCK en verzorgt daarnaast ook zelf als trainer een deel van het opleidingsaanbod.

Margreet heeft ruime werkervaring binnen de jeugdhulpverlening. Zij startte op een leefgroep in Assen, maakte de overstap naar een crisisopvanggroep en daarna naar BJZ Drenthe. Naast het casemanagement en de jeugdbescherming heeft zij zich in die tijd gespecialiseerd in de hulpverlening na seksueel geweld. Zo heeft zij o.a. een verwerkingsgroep voor seksueel misbruikte meiden begeleid.

Nadat zij in 2005 door de trainingen van Andrew Turnell inzicht kreeg in de Signs of Safety benadering is dit stap voor stap toe gaan passen in haar werk. Zij coachte en trainde collega´s deze methode toe wilden passen in hun werk, vaak in complexe gezinssituaties waarin de veiligheid van kinderen in gevaar is.

In 2009 heeft zij de trainersopleiding afgerond en is zij trainingen gaan verzorgen vanuit haar bureau TIMM Consultancy. De ontwikkeling en het veilig opgroeien van kinderen staan hierbij altijd centraal. Margreet geeft daarnaast les  bij de Kindercoach en Kindertherapeuten opleiding.

Namens het LOCK coördineert zij het project; ‘Versterking vroegsignalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek en was zij binnen het project ”Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling’ co-auteur van de handreiking Promoten en ondersteunen aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang voor gemeenten.

Margreet Timmer aan het woord

Terug naar docenten en expertise
stel een vraag