Inloggen

'Kindermishandeling pakken we samen aan'

Expertise: intersectorale samenwerking en systeemgerichte behandeling bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik en ruime ervaring in veiligheidsplannin

Linda Vogtländer

Linda’s klinische werk betreft de diagnostiek en behandeling van antisociale gedragsproblemen en seksuele gedragsproblemen bij jongeren, relationeel geweld tussen ouders en het effect op de veiligheid van de kinderen, seksueel misbruik binnen het gezin, kindermishandeling, en traumatisering van kind en gezin.

Met collega’s ontwikkelde en implementeerde zij het zorgprogramma ‘Veilig, Sterk en Verder’ voor het hele gezin bij kindermishandeling. Binnen dit programma werken Bureau Jeugdzorg, de daderbehandelaars van de Waag en de traumabehandelaren van de jeugdGGZ structureel samen met elkaar en met het gezin.

Als deskundige in opdracht van de rechtbank schreef zij in 2011 een Onderzoeksrapport ‘naar de mogelijke psychische gevolgen van het seksueel misbruik en de kinderpornografie voor de (zeer) jonge kinderen en hun gezinnen in de zedenzaak te Amsterdam’. In november 2013 bezocht zij als lid van de Nederlandse multidisciplinaire expertgroep de Palestijnse gebieden waar zij de praktijken en gevolgen van arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen door de Israëlische militaire autoriteiten onderzochten. Haar bijdrage aan het rapport ‘Palestijnse kinderen en militaire detentie’ betrof het beschrijven van de psychische en sociale gevolgen van deze praktijken voor de kinderen, hun gezinnen en de Palestijnse gemeenschap.

Vanuit de Waag heeft zij samen met Sander van Arum, de ‘Triage Veilig Thuis’ ontwikkeld in opdracht van de GGD GHOR Nederland en de Ondersteuningsgroep VNG. Het betreft een triage-instrument voor huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik dat per 2015 landelijk in gebruik is genomen door Veilig Thuis. De triage beoogt om aan de voordeur bij de melding te screenen op spoed en op ernst van het geweld/ de onveiligheid zodat onmiddellijk de juiste zorg ingezet kan worden om gezinsleden veilig te stellen en om te kunnen indiceren voor de juiste zorgzwaarte teneinde de veiligheid op de lange termijn te gaan borgen.

stel een vraag