Inloggen

Kalina Dobrowolski

Kalina Dobrowolski

Gestart als gezinsbegeleider in een Blijf van mijn lijf huis en later pionier geweest in het systeemgericht werken en het uitrollen van de oranje huis methodiek. De nadruk werd hiermee niet meer alleen gelegd op opvang maar ook op het aanpakken van huiselijk geweld. Zij werkt krachtgericht, oplossingsgericht en systeemgericht. Hierbij gaat zij uit van het lerend vermogen van mensen.

Het volgen van de transculturele systeembenadering in 2009 bij CTT (collectief transcultureel therapeuten Amsterdam) heeft haar doen inzien dat diversiteit in cultuur, klasse en gender onderdeel is van de benadering van cliënten. En dat de historische en culturele context van het systeem van de cliënt niet over het hoofd gezien moet worden maar juist mee genomen dient te worden om voor elke cliënt een passend hulpverleningstraject te vinden.

Alle trainingen die Kalina Dobrowolski de afgelopen jaren zowel voor externe als voor interne medewerkers heeft verzorgd, heeft haar doen besluiten het trainersvak volledig in te willen gaan. Haar opgebouwde ervaring binnen het sociaal domein en kennis van de werkpraktijk maakt dat zij weet wat er op de werkvloer actueel is en hierdoor bestaat haar training uit praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

 

stel een vraag