Inloggen

'Het gaat mij niet om waarheidsvinding, maar om alle factoren die bijdragen aan toekomstige veiligheid'

Expertise: Judith: veiligheidsplanning, cognitieve gedragstherapie, behandelen van huiselijk geweld, (vermoedens van) kindermishandeling, grensoverschrijdend (seksueel)gedrag en agressieregulatieproblemen bij volwassenen en jeugdigen. Risico gestuurd werken, traumasensitief en cliëntgericht

Judith Yntema

Drs. Judith Yntema is GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar bij family supporters.

Zij heeft 15 jaar ervaring in de forensische psychiatrie (specialistische GGZ) en heeft daar zowel met volwassenen als jeugd gewerkt. Voor die tijd heeft Judith zes jaar in de jeugd-GGZ in een orthopedagogisch centrum voor zwakbegaafde jongeren gewerkt.

De laatste jaren heeft zij zich verdiept in het behandelen van geweldsdynamieken en onveiligheid in het gezin. Hierbij stelt zij een gezonde en veilige ontwikkeling van het kind centraal. Vanuit haar liefde voor de cognitieve gedragstherapie gaat zij samen met de cliënt(en) op zoek naar het doorbreken van disfunctionele gedragspatronen en het herstellen van de eigen kracht van cliënt en diens gezin, soms ook als dat betekent op een veilige manier uit elkaar gaan.  Zij was 12 jaar werkzaam als behandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie bij de Forensische Zorgspecialisten,  bij polikliniek de Waag waarbij zij ook betrokken was bij de ontwikkeling van het behandelprogramma Veilig Sterk Verder (VSV)

Judith heeft veel ervaring met het behandelen van huiselijk geweld, (vermoedens van) kindermishandeling, grensoverschrijdend (seksueel)gedrag en agressieregulatieproblemen bij volwassenen en jeugdigen. Daarbij werkt zij risico gestuurd, traumasensitief en cliëntgericht.

Judith is naast haar werk voor family supporters ook werkzaam als docent, supervisor en projustitia rapporteur (geregistreerd in het Nederland Register Gerechtelijk Deskundigen) vanuit haar eigen praktijk www.praktijkyntema.nl 

 

stel een vraag