Inloggen

"Je zult maar net die leerkracht zijn die het verschil maakt in het leven van een getraumatiseerd kind!"

Expertise; traumasensitief onderwijs en speciaal onderwijs

Jolanda Buijze

Jolanda Buijze is ambulant begeleider bij De Loodsboot, Expertisecentrum Gedrag, en heeft ruim 20 jaar onderwijservaring.

De afgelopen 10 jaar is Jolanda werkzaam geweest binnen het speciaal onderwijs als intern begeleider en leerkracht op de Eerste Nederlandse Buitenschool in Den Haag.
Dit is een school voor leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek. Binnen de schoolpopulatie is er een groot aantal leerlingen die in hun vroege kinderjaren te maken heeft gehad met traumatische ervaringen en chronische stress.

Jolanda is één van de voortrekkers in het verspreiden van traumasensitief onderwijs.
Het uitdragen van de expertise krijgt o.a. vorm door deelname aan een pilot binnen Den Haag waarbij er een unieke samenwerkingsvorm is ontstaan tussen hulpverlening, ouders en onderwijs.
Als ambulant begeleider biedt zij ondersteuning aan leerkrachten en schoolteams op het gebied van lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.

stel een vraag