Inloggen

"Het omgaan met meervoudige partijdigheid is nodig om greep te krijgen op (on)veiligheid binnen ingewikkelde gezinssystemen"

Expertise: Ouderschap met Liefde en grenzen, motiverende gespreksvoering, forensische individuele-en groepsbehandelingen

Frank Buffing

Frank Buffing heeft 25 jaar ervaring in het forensische werkveld en heeft onder andere ambulant forensische onderzoeken uitgevoerd bij zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke jeugd- en familiezaken, alsmede het uitvoeren van diagnostische interviews bij jonge kinderen die mogelijk getuige/slachtoffer waren van gewelds- of zedenzaken. Daarnaast heeft hij als gedragsdeskundige gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij een justitiële jeugdinrichting.

De laatste 12 jaren is hij werkzaam als behandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie van  de Forensische Zorgspecialisten, bij polikliniek de Waag te Amsterdam. Daar is hij supervisor van het gezinsprogramma Ouderschap met Liefde en Grenzen; een structurele strategische systeeminterventie met probleemjongeren. De nadruk ligt op het voorkomen van escalaties, het stellen van grenzen en het versterken van wederzijds begrip en vertrouwen, waarbij ook oog is voor onderliggende schade die gezinsleden elkaar hebben aangedaan.

Daarnaast was hij ook betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het behandelprogramma Veilig Sterk Verder (VSV) gericht op de gezinsgerichte behandeling waarbij sprake is van kindermishandeling. Frank heeft veel ervaring met diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag in gezinsrelaties.
stel een vraag