Inloggen

'Alle kinderen die verwaarloosd, misbruikt of mishandeld zijn hebben recht op goede diagnostiek en behandeling'

Expertise: diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik, verwaarlozing en fysieke mishandeling. Wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering.

Francien Lamers - Winkelman

Francien Lamers – Winkelman is Emeritus (bijzonder) hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling, een leerstoel verbonden aan de Vrije Universiteit.

Ze heeft zich haar hele carrière sterk gemaakt voor mishandelde kinderen in haar werk als docent lichamelijke opvoeding, psychomotorisch therapeut, coördinator van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem en hoogleraar aan de Vrije Universiteit. In 1995 promoveerde ze op haar onderzoek naar seksueel misbruik bij jonge kinderen, een onderwerp dat haar sindsdien niet los heeft gelaten en waarin zij een wereldwijd bekende expert is geworden.

Francien  Lamers- Winkelman werkte als coördinator van de onderzoeksgroep van Fier Fryslân. Inmiddels is zij met pensioen.

 

stel een vraag