Inloggen
Erna Vinke

Door het doorgeven van mijn kennis en ervaringen middels het geven van trainingen en adviezen hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een veilige wereld voor iedereen.

Erna Vinke

Erna Vinke heeft een eigen trainingsbureau. Met als basis een jarenlange werkervaring en expertise op het gebied van kinderen, jongeren en volwassenen in onveilige situaties door huiselijk geweld en alle soorten van mishandeling, verzorgt ze verschillende soorten trainingen rond dit thema.

Erna is gecertificeerd voor de training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, en voor andere trainingen rondom de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ouderenmishandeling en (ex)partnergeweld. De trainingen zijn gericht op professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein.
Vanuit de overtuiging dat ieder kind het recht heeft om veilig op te groeien, en ieder mens het recht heeft om veilig te leven, motiveert Erna haar deelnemers in de trainingen om zich bewust te worden van het willen, durven en kunnen onderkennen van huiselijk geweld en mishandeling, en vervolgens te willen leren hoe te handelen.

stel een vraag