Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Creative Practice; Uitdagingen in tijden van beperkingen 8 en 9 oktober 2015

Hoe kunnen we ons werk bloeiend en creatief houden in een context van snelle veranderingen binnen de sociale sector en de sector van de geestelijke gezondheidszorg en met toenemende druk op “meer doen met minder”? Bezuinigingen en grote veranderingen in deze sectoren hebben geleid tot verschuiving van taken en verantwoordelijkheden.

De politieke en sociale context waarbinnen wij werken is gevuld met toenemende druk op de productie, inkrimping van budgetten, nieuwe geldstromen, beperkingen, standaarden en protocollen, controle en angst.

Het is een steeds grotere uitdaging voor professionals werkend binnen een groot aantal instellingen en beroepen om te blijven werken vanuit een humane, systemische oriëntatie met multi-stressed gezinnen. Omgaan met gezinnen waarin grote conflicten spelen of waarbij sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, stelt de professional voor grote uitdagingen. Het is belangrijk om als professional, zowel gericht te blijven op de mogelijkheden als ook oog te hebben voor risico’s, om een “risicomijdende” houding of  burn-out te voorkomen.

Doel en doelgroep

In deze cursus zullen Justine van Lawick en Jim Wilson hun ideeën en ervaringen presenteren om hiermee de discussie te openen en de deelnemers uit te dagen deze ideeën te verkennen. Het doel is om ruimte te creëren voor creativiteit binnen het werk, het werk dat zowel veeleisend als stimulerend is.

De deelnemers worden uitgenodigd om uit de comfort zone van hun gebruikelijke werkwijze te stappen en hun repertoire in de begeleiding van ouders, gezinnen en kinderen uit te breiden.

De cursus zal een aantal uitdagingen behandelen uit diverse werkcontexten, zoals pubers die zichzelf beschadigen, kindermishandeling en conflictueuze scheidingen. Hierdoor is de cursus relevant voor professionals van diverse werkzettingen.

Wij streven ernaar dat de deelnemers de cursus met nieuwe energie zullen verlaten en dat zij gemotiveerd zullen zijn om hun repertoire uit te breiden wanneer zij weer aan het werk gaan.

Voertaal voor het plenaire deel is Engels.

Sprekers

Justine van Lawick is klinisch psycholoog en psychotherapeut, en mede oprichter van het Lorentzhuis. Ze werkt met gezinnen, partnerrelaties en andere samenlevingsverbanden. Justine heeft diverse publicaties op haar naam en stond aan de wieg van ‘Kinderen uit de knel’, een interventie voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding.

Jim Wilson is gezinstherapeut, onafhankelijk opleider, supervisor en werkt in de kinder- en jeugd GGZ in het Verenigd Koninkrijk. Jim heeft diverse boeken en artikelen geschreven. Eén van zijn meest recente publicaties isFamily Therapy as a Process of Humanisation: The Contribution and Creativity of Dialogism. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, (36 (1), 6-19.

Data en Locatie

De 2-daagse cursus Creative Practice vindt plaats op 8 en 9 oktober 2015 in BCN Utrecht Rijnsweerd, Dalton 100, 3584 BJ in Utrecht. De opleidingsdagen zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

Aanmelden en kosten

Meld u hier aan voor slechts € 460,-. Als u zich voor 1 september 2015 aanmeldt is de entreeprijs € 410,- (alle genoemde prijzen zijn excl. 6% BTW).

Accreditatie

Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd bij NVRG, NVO, NIP en SKJ.