Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Congres Transitie en kindermishandeling: aanpak of paniek?

Op woensdag 19 novemberaanstaande – de internationale dag over artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag – organiseert ASK haar eerste landelijke conferentie en start een jaar vol energie om het tij te keren. Te beginnen met dit congres. Docenten van het LOCK zullen hier deelsessie’s verzorgen.

Drs. Sander van Arum, orthopedagoog/psychotherapeut, hoofd Behandelzaken de Waag Nederland. Triage op onveiligheid na de transitie.

Drs. Janet van Bavel, manager Kinder en Jeugd Trauma Centrum Haarlem en projectleider Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK) en Dr. Iva Bicanic, coördinator Centrum Seksueel Geweld UMC Utrecht. Multidisciplinaire samenwerking: samen sterk.

Margreet Visser, coördinator/klinisch psycholoog, Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem.Kinderen uit de Knel.

Voor meer informatie klik hier