Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

#LOCK14 congres impressie

Op 29 september organiseerde het LOCK haar eerste congres: ‘De aanpak van kindermishandeling, een professionele basis’. Een impressie van het congres en de hand-outs van de plenaire lezingen zijn hieronder voor u verzameld.

congres1

Janet ten Hoope, Hoofd Officier van Justitie opende het congres met een krachtige oproep om echt rondom mishandelde kinderen te gaan staan en meer gestructureerd dan nu verbinding te maken tussen dat wat in die dagelijkse praktijk tot knelpunten leidt, en dat te doen wat nodig is om het op te lossen. De lezing zet aan het denken, ‘kunnen we dat wat ons zwakker maakt achter ons laten en dat wat al sterk is samen brengen zodat het geheel nog sterker wordt? Kunnen we de collectieve moed opbrengen om het echt anders te gaan doen of hebben we vandaag een inspirerende dag en zakken we morgen weer in het moeras van onze eigen organisatie- en omgevingsgrenzen?”

Haar antwoord op de vraag  waar we staan n de aanpak van kindermishandeling? “Het glas is halfvol en of we het de komende jaren voller gaan krijgen hangt ook af van u”. De boodschap die Janet ten Hoope meegeeft raakt aan de kern van een professionele basis in de aanpak van kindermishandeling. “U kunt het kind geen betere dienst bewijzen dan met de inspiratie van professionals die zich al jaren inzetten voor de aanpak van kindermishandeling aan de slag te gaan. Ga op zoek in uw eigen omgeving naar geestverwanten. Maak kringen van professionals die willen en kunnen. En vul elkaar aan, leer van elkaar, blijf nieuwsgierig. Creëer de beweging.”

De tweede plenaire lezing werd verzorgd door Janet van Bavel, manager KJTC Haarlem en projectleider AWK, MDCK, LOCK samen met Anneke Jelsma: projectleider MDCK Friesland. In hun presentatie gebruikten ze de Colour Changing Card Trick als metafoor voor het belang om bij (vermoedens van) kindermishandeling de situatie vanuit verschillende perspectieven te bekijken. De hand-out van deze presentatie over het Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling (MDCK) en integraal samenwerken in de praktijk’ vindt u hier hand-out MDCK.

Sander van Arum, hoofdbehandelaar van de Waag, verzorgde een inspirerende bijdrage over de integratie van slachtoffer- en plegerbehandeling bij gezinnen met een hoog risico op terugval in geweld of misbruik. Een uitgebreider omschrijving van deze lezing klik op de volgende link: lezing Sander van Arum

congres2

Het tweede deel van het ochtend programma begon met een presentatie van Rian Teeuw, Kinderarts Sociale Pediatrie Emma Kinderziekenhuis – AMC en Voorzitter TASK- Amsterdam.
In haar lezing veel aandacht voor medisch- forensische expertise en de rol van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK). Het LECK biedt medisch professionals ondersteuning bij forensisch medische diagnostiek. De belangrijkste slides van haar presentatie kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: presentatie Rian Teeuw

Margreet Visser, coördinator van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum gaf een aansprekende toelichting over de interventie ‘Kinderen uit de Knel’. Dit een groepsprogramma werd in samenwerking met het Lorentzhuis ontwikkeld voor ‘vechtscheidende’ ouders en hun kinderen. Na een inleiding over het thema ‘vechtscheidingen’ kreeg de zaal de gelegenheid om vragen te stellen over kernwoorden die aan de interventie ten grondslag liggen. De hand-out van deze presentatie vindt u hier: hand-out Margreet Visser.

Voor de lunch werd door Linda Terpstra en Anke van Dijke een presentatie gegeven met als titel “Wie zijn de mensenhandelaren?” In deze lezing een uiteenzetting van het door Fier uitgevoerde onderzoek en de publicatie over mensenhandelaren. De hand-out van deze presentatie kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: hand-out Mensenhandelaren.

congres3

Na de lunch volgden de deelnemers elk twee van de 16 workshops, de workshops die tijdens het congres werden gegeven kunt u terug vinden in het workshopoverzicht.

Het congres werd afgesloten met twee plenaire lezingen. De eerste lezing werd gegeven door Catrin Finkenauer, Hoogleraar kindermishandeling & interpersoonlijke relaties, werkzaam bij Academische Werkplaats Kindermishandeling aan de Vrije Universiteit. In deze presentatie met als titel: ‘Out of control: Het energiemodel van zelfcontrole bij huiselijk geweld’ werd de rol van trauma in zelfbeheersing toegelicht. Uit het onderzoek blijkt dat trauma, zoals huiselijk geweld, en daarmee geassocieerde factoren zoals stress, gebrek aan routines, of onveilige situaties de energie die nodig is voor zelfcontrole aftappen. Op grond van deze resultaten werd in de presentatie besproken wat kan helpen om de energiebronnen voor zelfcontrole weer op te laden. De hand-out van deze presentatie vindt u hier: hand-out Catrin Finkenauer

De laatste plenaire bijdrage werd verzorgd door Aafke Scharloo, klinisch psycholoog en lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik samen met Irene Martens, GZ-psycholoog en behandelaar bij het KJTC Haarlem. Zij gaven een toelichting op het in Amerika ontwikkelde APSAC protocol, een methodisch kind interview dat gebruikt wordt om in gesprek met mogelijke slachtoffers van kindermishandeling en seksueel misbruik objectief informatie te verzamelen. De hand-out van deze presentatie vindt u door op de volgende link te klikken: hand-out methodisch kind-interview

Tijdens het congres schreef Machteld Telman voor @hetLOCK een twitterverslag. Het totaal overzicht van alle tweets kunt u ook nalezen door op de volgende link te klikken: #LOCK14
Een selectie van de foto’s die tijdens het congres gemaakt zijn vindt u op de Facebookpagina van het LOCK.

We kijken terug op een zeer geslaagde dag en hopen dat u de woorden van Janet ten Hoope meeneemt naar uw eigen praktijk “U kunt het kind geen betere dienst bewijzen dan met de inspiratie van professionals die zich al jaren inzetten voor de aanpak van kindermishandeling aan de slag te gaan. Ga op zoek in uw eigen omgeving naar geestverwanten. Maak kringen van professionals die willen en kunnen. En vul elkaar aan, leer van elkaar, blijf nieuwsgierig. Creëer de beweging.”

Het LOCK wil u graag meehelpen om deze beweging vorm te geven, binnen uw organisatie, uw team, of voor u zelf als beroepskracht. We hopen u komend jaar (opnieuw) te ontmoeten tijdens een van de lezingen, symposia of opleidingen.  Mocht u vragen hebben over de congres bijdragen, voelt u zich vrij deze te stellen via het contactformulier.