Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Vooraankondiging congres 29.09.2014

Professionals inspireren en toerusten om werk te maken van de aanpak van kindermishandeling, dat is onze basis. Werkt u met kinderen of gezinnen? Bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, CJG coach, (wijk)agent, docent, pedagogisch medewerker, behandelaar, onderzoeker, arts of jurist. Of bent u betrokken bij beleidsontwikkeling in de zorg voor jeugd, dan attenderen we u graag op dit congres!

‘De aanpak van kindermishandeling, een professionele basis’

 

Maandag 29 september 2014 organiseren we een dagvullend congres speciaal voor professionals. Wat kunt u verwachten? In de plenaire lezingen een inspirerende mix van wetenschap en praktijk. Thema’s die uitgelicht worden zijn o.a.:

  • Multidisciplinaire en intersectorale aanpak van kindermishandeling
  • Veiligheid en risicotaxatie
  • Mensenhandel in Nederland, ‘loverboy’ problematiek
  • Trauma en traumabehandeling
  • Vechtscheidingen en de methodiek ‘kinderen uit de knel’
  • Zelfcontrole en trauma
  • Praten met kinderen over mishandeling en misbruik

In de middag kunt u deelnemen aan twee van de 14 interactieve workshops. Alle thema’s uit de plenaire lezingen krijgen binnen een van de workshops een praktische verdieping. Daarnaast zijn er workshops over o.a.: gespreksvoering met ouders over zorgsignalen; psycho- educatie bij huiselijkgeweld; eer en eergerelateerd geweld; veiligheid en seksualiteit in een residentiële setting; de problematiek van ‘loverboy’ slachtoffers; traumabehandeling bij huiselijk geweld en seksueel misbruik; systeemgericht werken om intergenerationele overdracht te doorbreken en een workshop over het voorkomen van secundaire traumatisering.

Docenten die een bijdrage leveren aan dit congres zijn o.a.: Margreet Visser, Janet van Bavel, Catrin Finkenauer, Sander van Arum, Margreet Timmer, Linda Terpstra, Anke van Dijke, Francien Lamers, Aafke Scharloo, Irene Martens, Gerda de Groot, Jeannette van Borren, Nynke Plantinga, Roset Hagens, Merijn van de Vliet, Ivanka van Delft.

Het congres kost € 125.- per persoon. Voor dit congres wordt onder meer accreditatie aangevraagd bij: BAMw, NIP en NVO.
Noteert u de datum alvast in uw agenda? We ontmoeten u graag op 29 september in Utrecht.