Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Congres: samenwerken aan veiligheid 29-09-2016


Donderdag 29 september 2016 wordt het derde LOCK congres georganiseerd.

Dit jaar is het centrale thema van het Congres: veiligheidsplanning, samenwerken aan veiligheid bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Jaarlijks worden ruim 118.000 kinderen mishandeld, zij groeien op in onveilige situaties. Professionals hebben een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat voor deze kinderen en gezinnen een sluitende aanpak wordt gerealiseerd. Inspectie rapportenonderzoek van de Taskforce en onderzoek van het Verweij Jonker instituut onderstrepen het belang van een integrale benadering en focussen in de aanbevelingen op het waarborgen van (duurzame) veiligheid in de zorg en ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Op initiatief van de VNG & GGD GHOR Nederland is recent door Linda Vogtländer en Sander van Arum een visie document geschreven. Dit document getiteld: ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg, een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik’ vormt de basis van het ochtend programma van het LOCK congres.

De auteurs zullen de inhoudelijke visie op ketensamenwerking toelichten. Tijdens het congres koppelen we visie aan ontwikkelingen in het veld tot nu toe en worden praktische handvatten geboden voor het werken aan veiligheid en veiligheidsplanning. Daarbij wordt stilgestaan bij de manier waarop de eerste drie fasen:
• werken aan directe veiligheid met een veiligheidsplan;
• werken aan stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan voor risicogestuurde zorg;
• werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden met herstelplannen voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg
geïntegreerd kunnen worden in de ketenaanpak.

In de middag wordt de keynote verzorgd door Professor Peter Adriaenssens, Kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam bij het Vertrouwenscentrum kindermishandeling (België) en de Katholieke Universiteit Leuven. In de lezing biedt professor Adriaenssens aan de hand van sprekende praktijk voorbeelden handvatten voor het werken aan veiligheid en de communicatie met ouders en kinderen.

Tijdens het middag programma wordt ook de van Dantzig-penning 2016 uitgereikt aan iemand die zich op het gebied van de aanpak van kindermishandeling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en onderscheiden. Voor meer informatie over de van Dantzig- penning klik hier

Tijdens het congres kunt u deelnemen twee workshopsessies. In de 11 workshops wordt aan de hand van casuïstiek en goodpractices de praktijk van werken aan veiligheidsplanning toegelicht. Het workshop programma is interactief, workshopleiders die een bijdrage leveren zijn: Jeannet Buurman & Femke van het Nederend, Yvonne van Pouderoijen,
Arianne Geuze, Ilse van Kemenade, Frank Buffing, Annemariek Sepers, Janet van Bavel, Ismeta Reiz, Mirjam Pijpers & Caroline Dierkx, Peter van der Linden en Marianne Volaart

Klik hier voor het uitgebreide workshop programma

Praktische informatie
De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 235.-

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij NVO/NIP en SKJ.

We ontmoeten u graag op 29 september in Leusden bij landgoed ISVW routebeschijving

U kunt bij Landgoed ISWV gratis parkeren, voor deelnemers die met het openbaar vervoer reizen is ook een gratis shuttle service vanaf station Amersfoort beschikbaar.