Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Boekpresentatie Kinderen uit de knel

Dinsdag 9 september 2014Scheidingen die steeds verder escaleren,
vechtscheidingen: ze komen te vaak voor.
Waar er kinderen in het geding zijn is dit niet acceptabel.

Justine van Lawick en Margreet Visser hebben een methodiek uitgewerkt voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen. De interventie richt zich op ouders die al meer dan een jaar gescheiden zijn, tussen wie de strijd escaleert en bij wie de kinderen uit beeld raken. Op ouders die niet tot overeenstemming kunnen komen over een goede organisatie van het ouderschap en in strijd blijven over kwesties zoals zorg voor de kinderen, wonen en geld.

De methodiek Kinderen uit de Knel is ontstaan vanuit onvrede over vaak uitblijvende of onvoldoende resultaten bij behandelingen van ouders en/of kinderen in zeer complexe scheidingssituaties en is ontwikkeld door het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en het Lorentzhuis in Haarlem.

Programma:
15.00 uur; Ontvangst
15.30 uur; Start presentatie Erik van der Elst
15.45 uur;  Uitreiking eerste exemplaar aan Marsha Pinedo directeur Villa Pinedo.
16.00 uur; Julia Veldkamp, advocaat, mediator en coach Duurzaamscheiden
16.15 uur; Justine van Lawick en Margreet Visser zullen de methodiek ‘Kinderen uit de Knel’ verder toelichten.
16.30 uur; Afsluitende borrel met hapje en drankje.
18.00 uur; Einde boekpresentatie.
Lees meer …