Samenwerkingsrelatie opbouwen

Samenwerkingsrelatie

Het belangrijkste instrument dat je hebt om de veiligheid van een kind langdurig en betekenisvol te verbeteren is de samenwerkingsrelatie met de ouders en het kind. Zonder deze samenwerkingsrelatie zullen ouders geen openheid geven en is de kans groot dat er geen daadwerkelijke verbetering van de veiligheid van het kind optreedt. Basis voor de samenwerkingsrelatie […]

Ingrijpende ervaringen in relatie tot hechting

Hechting

Hechting is vanaf de geboorte een natuurlijk en noodzakelijk proces met overleving als doel. Op het moment dat een baby geboren wordt, is het nog geheel afhankelijk van de zorg van een volwassene. Mensenbaby’s zijn (in tegenstelling tot veel diersoorten) nog nauwelijks toegerust op zelfstandigheid. Zonder de juiste zorg en aandacht zouden zij niet overleven. […]

Handboek implementatie TSO

Handboek implementatie TSO

Bewegen van traumabewustzijn naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat Er is een nieuwe versie van het Handboek implementatie TSO Traumasensitief Onderwijs blijft in ontwikkeling, daarom is ook het ‘Handboek bij de implementatie’ herzien. Het handboek is passend gemaakt bij de nieuwe opzet van de training, en bevat een stap-voor-stap aanpak voor scholen die op weg willen […]

Special event voor Aandachtsfunctionarissen; sfeerimpressie

Sfeerimpressie special event aandachtsfunctionarissen

We laten je graag nog even meegenieten van alle mooie momenten tijdens het special event van 9 oktober met Summer Koster, Marleen Derks en Evie Daniels. Er zijn mooie verbindingen gelegd, er zijn dilemma’s en successen besproken, en Kortom er is genoten van goed gezelschap, waardevolle uitwisseling en heerlijk eten en drinken op deze geweldige […]

De Meldcode?…Hoe is het nu?

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Summer Koster is adviseur en professional trainer rondom jeugd gerelateerde vraagstukken. De Jeugdwet, Professionele Standaarden, Huiselijk geweld en kindermishandeling, de Meldcode en intervisie staan met regelmaat in haar agenda. Hierdoor voert Summer veel gesprekken met andere professionals uit diverse beroepsgroepen. We hebben het steeds vaker over ethische dilemma’s of botsende belangen. De verbeterde meldcode is […]

Wat als het niet veilig genoeg is?!

Arianne Struik

Uithuisgeplaatste kinderen in contact brengen met hun ouders. Kinderen die naar een pleeggezin gaan, stellen zichzelf altijd de vraag: waarom? Hoe onveilig de situatie ook is waardoor deze beslissing is gevallen, het is je thuis. Het is voor jou normaal, het is altijd zo geweest. De meesten zullen herkennen dat veel kinderen gedachten krijgen als […]

Horizonmethodiek herzien

Horizonmethodiek herzien

Waarom zou je een 20 jaar oud protocol gaan herschrijven? De Horizonmethodiek herzien? En dan ook nog een groepsprotocol voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt en hun ouders? Terwijl bijna iedereen (ikzelf inclusief) in Nederland seksueel misbruik behandelt met EMDR, TFCBT of exposure? Ik stel me die vraag best vaak omdat de laatste loodjes […]

Linkpagina Het LOCK