De Meldcode?…Hoe is het nu?

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Summer Koster is adviseur en professional trainer rondom jeugd gerelateerde vraagstukken. De Jeugdwet, Professionele Standaarden, Huiselijk geweld en kindermishandeling, de Meldcode en intervisie staan met regelmaat in haar agenda. Hierdoor voert Summer veel gesprekken met andere professionals uit diverse beroepsgroepen. We hebben het steeds vaker over ethische dilemma’s of botsende belangen. De verbeterde meldcode is […]

Wat als het niet veilig genoeg is?!

Arianne Struik

Uithuisgeplaatste kinderen in contact brengen met hun ouders. Kinderen die naar een pleeggezin gaan, stellen zichzelf altijd de vraag: waarom? Hoe onveilig de situatie ook is waardoor deze beslissing is gevallen, het is je thuis. Het is voor jou normaal, het is altijd zo geweest. De meesten zullen herkennen dat veel kinderen gedachten krijgen als […]

Horizonmethodiek herzien

Horizonmethodiek herzien

Waarom zou je een 20 jaar oud protocol gaan herschrijven? De Horizonmethodiek herzien? En dan ook nog een groepsprotocol voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt en hun ouders? Terwijl bijna iedereen (ikzelf inclusief) in Nederland seksueel misbruik behandelt met EMDR, TFCBT of exposure? Ik stel me die vraag best vaak omdat de laatste loodjes […]

Linkpagina Het LOCK