Inloggen

'Kinderen in de hulpverlening hebben meer nodig dan je eigen kinderen'

Anke van Dijke studeerde sociaal cultureel werk aan de Sociaal Pedagogische Academie te Baarn en op de Rijksuniversiteit Utrecht; Vakgroep Ontwikkeling en Socialisatie. Samen met Linda Terpstra staat ze sinds begin 2005 aan het roer van Fier Fryslân!

Anke van Dijke

Anke is lid van de Raad van bestuur van Fier Fryslân. Ze werkt vanuit deze functie met de thema’s mensenhandel/loverboyproblematiek, huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en vroegkinderlijke traumatisering.

Anke heeft aan diverse universiteiten onderzoek verricht  op het terrein van moederschap in een matrifocale samenleving, ouderschap, opvoeding en kinderopvang. Ze is werkzaam geweest bij een landelijk innovatie instituut op het terrein van zorg en welzijn (kinderopvang, jeugdbeleid, jeugdzorg). Hier heeft ze gewerkt aan methodiekontwikkeling, innovatie en implementatie. Samen met Linda Terpstra heeft Anke een eigen bedrijf gerund. Haar expertise vanuit deze functie: onderzoek, beleidsadvisering, kwaliteitsontwikkeling, begeleiden van innovaties, implementatie, sparring partner van management, directies en bestuurders, interim management. Ze heeft gewerkt voor verschillende opdrachtgevers zoals; gemeenten, instellingen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang, Bureaus jeugdzorg/AMK’s en sectorfondsen Zorg en Welzijn.

Anke schrijft (mee aan) veel artikelen. Denk hierbij aan artikelen over eergerelateerd geweld, loverboyproblematiek, mensenhandel en (vroegkinderlijke) traumatisering en seksueel misbruik in vaktijdschriften zoals: MGV, Sozio, PiP, Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk en Maatwerk.

De publicaties van Linda Terpstra en Anke van Dijke zijn ook te vinden op: http://www.fierfryslan.nl/voor-professionals/publicaties

Anke van Dijke aan het woord

Terug naar docenten en expertise
stel een vraag