Inloggen

"Professionals versterken door succeservaringen te creëren"

Pedagoog, coördinator en projectleider

Irma Haxe

Irma Haxe werkt als coördinator voor het LOCK en verzorgt zelf ook enkele trainingen.

Irma is pedagoog en heeft een achtergrond in de jeugdhulp, als hulpverlener (gedwongen en vrijwillig kader), beleidsmedewerker, trainer, projectleider en opleidingsmanager.

Ze was onder meer projectleider om de samenwerking tussen Veilig Thuis en wijkteams te versterken en ten behoeve van de doorontwikkeling van het Triage instrument Veilig Thuis. Momenteel is zij projectleider van Ouderschap Blijft (methodiek bij conflictscheidingen) bij het Nederlands Jeugdinstituut en van Leren Signaleren (borging van de Meldcode in de initiële opleidingen) voor Movisie.

Haar missie is het versterken van professionals en hun kwaliteit van werken op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In haar trainingen is zij vooral gericht op het creëren van succeservaringen en de directe toepasbaarheid in de praktijk.

stel een vraag