Effectiviteit van een hoogintensieve traumagerichte gezinstherapie voor jongeren die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld

Effectiviteit van een hoogintensieve traumagerichte gezinstherapie voor jongeren die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld

Studieprotocol voor een gerandomiseerde gecontroleerde studie; traumagerichte gezinstherapie

Geweld in de familie is een veelvoorkomend probleem met directe nadelige gevolgen voor zowel kinderen als indirecte effecten door verstoring van het ouderschap en de ouder-kindrelaties.

De complexe onderlinge relaties tussen familiaal geweld, ouderschap en relaties maken herstel van psychologische effecten moeilijk. In meer dan de helft van de gezinnen die na huiselijk geweld naar de geestelijke gezondheidszorg zijn verwezen, duurt het geweld voort. Ook de effectgroottes van “golden standard” behandelingen zijn over het algemeen lager voor complexe trauma’s in vergelijking met andere vormen van trauma. In de behandeling van complexe trauma’s, zijn traumagerichte therapieën inclusief cognitieve herstructurering en imaginaire exposure het meest effectief, en intensivering van de therapie resulteert in een snellere symptoomvermindering. Verder is er veelbelovend bewijs dat het toevoegen van een oudercomponent aan individuele traumabehandeling het succes van de behandeling vergroot.

Bij gezinsgerichte intensieve traumabehandeling (FITT) komen deze factoren in korte tijd op individueel en gezinsniveau aan de orde om een langetermijneffecten te creëren op de vermindering van traumasymptomen en herstel van veiligheid in de familie.

Deze studie test of FITT een effectieve behandeling is voor gelijktijdige reductie van traumasymptomen van kinderen, verbetering van het ouderschapsfunctioneren en toenemende emotionele en fysieke veiligheid bij kinderen, door de verbetering van de ouder-kindrelaties.

Download hier de publicatie.

Deel deze pagina
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Meer actuele berichten
Actueel
12 juni 2022
‘De therapie die getraumatiseerde kinderen en hun ouders krijgen, heeft lang niet altijd effect’, zegt kinderpsychiater Roland Verdouw. ‘De aandacht...
Actueel
6 maart 2022
Als in gezinnen waar huiselijk geweld speelt traumabehandeling wordt geboden, krijgen ouders en kinderen die vaak apart van elkaar. Wat...