Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Actualiteitencollege ‘Geweld hoort nergens thuis’

Op dinsdag 19 maart heeft Het LOCK een bijdrage mogen leveren tijdens het actualiteitencollege ‘Geweld hoort nergens thuis’, georganiseerd door Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland. In dit college stond het landelijk perspectief, het gemeentelijk perspectief en de uitvoering van de Multidisciplinaire aanpak centraal. Gerianne Rozema, lid van het programmateam van het nationaal programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ onderschreef het belang om waakzaam te blijven met elkaar.

Saskia Daru, beleidsadviseur bij de gemeente Haarlem/Zandvoort, stond stil bij de kansen en het belang van een brede blik op allerlei verschillende problemen. Ze was ook realistisch en gaf aan dat we nog met elkaar verder dienen te bouwen aan een goede samenwerking en nog onderweg in het proces zijn. Yvonne van Pouderoijen, coördinator Het LOCK, vertelde kort over de verbeterde meldcode en het actueel aanbod.

Het team van het MDCK (Peter van de Starre, Peter Brouwer, Marjan Vreugdenhil) en Helma Ruder, lid netwerkteam Alkmaar, vertelde over de multidisciplinaire aanpak en de meerwaarde van samenwerking met verschillende disciplines.

Goed signaleren- passend interveniëren om duurzaam op te lossen. Dat is ons met name bijgebleven!

Het was een vol programma en er wordt gesproken over een vervolg waarin met name casuïstiek centraal zal staan. We houden u op de hoogte en hopen u dan ook te ontmoeten!