Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Opleidingen

NIEUW De kracht van creativiteit in het werken met getraumatiseerde doelgroepen

Duur: 1 dag - Datum: 3 december 2019 - Locatie: Domstad Utrecht - Kosten € 295 | Alle professionals die werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren of volwassenen.

1 daagse training Datum: 3 december 2019 Locatie: Domstad Utrecht Kosten € 295 Doelgroep Alle professionals die werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren of volwassenen. Inleiding Blootstelling aan chronische stress heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het brein en de persoonlijkheid … Lees meer

NIEUW Zorgen voor zorgverleners

Duur: 1 dag - Datum: 25 november 2019 - Locatie: Domstad Utrecht - € 295 | Leerkrachten, hulpverleners en therapeuten.

1 daagse training Datum: 25 november 2019 Locatie: Domstad Utrecht Kosten: € 295 Doelgroep Leerkrachten, hulpverleners, therapeuten en andere professionals, die werken met (getraumatiseerde) kinderen, jongeren en volwassenen. Inleiding Het werken met kinderen, jongeren en ouders (met traumatische ervaringen) kan veel van … Lees meer

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Duur: 3 dagen - Data:27 februari, 28 februari en 13 maart 2020 - Kosten €995 - Locatie Utrecht - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Data: 27 februari, 28 februari en 13 maart 2020 Kosten: €995 per deelnemer Locatie: Utrecht Accreditatie: NIP/NVO: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/herregistratie – 13,5 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – behandeling  – 3 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – diagnostiek – 10 NIP … Lees meer

Kindgesprekken – feitengerichte gespreksvoering

Duur: 2 dagen - 29 oktober en 5 november - Kosten €495 - Locatie Amsterdam ZO - Accreditatie SKJ 20,50 | professionals die met kinderen praten

Data: 29 oktober en 5 november 2019 Kosten: €495 Locatie: Amsterdam ZO Accreditatie: de opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 20,50 punten. Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen spreken tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling met kinderen. Het gaat daarbij om … Lees meer

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Duur: 1 dag - Data: voorjaar 2019 - Kosten: € 295 - Locatie: n.n.b. Accrditatie: op aanvraag | professionals die met kinderen praten

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional … Lees meer

LOCK congres Trauma en Veerkracht #2

Op 24 september 2018 wordt alweer het vijfde LOCK-congres georganiseerd. In navolging van het jaarlijkse LOCK-congres in 2017 is Trauma en veerkracht ook in 2018 het thema van het congres. We zijn namelijk nog lang niet uitgeleerd en we willen nog veel … Lees meer

Omgaan met weerstand bij cliënten – motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag - Datum: 30 september 2019 - Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan - Prijs: € 295

Training Motiverende gespreksvoering Eendaagse training Datum: 30 september 2019 Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan Accreditatie: SKJ 12 Prijs: € 295 Vergroot uw gespreksvaardigheden en bereid uw cliënten goed voor op verandering Elke professional heeft in de praktijk wel eens te maken met cliënten … Lees meer

Traumasensitief hulpverlenen

Duur: 2 dagen | Incompany

Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling hebben te maken met chronische stress. De gevolgen hiervan zijn over het algemeen ernstig en vergaand door de negatieve invloed op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen. Een kind dat … Lees meer

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Duur: 2 dagen - 24 september en 10 oktober 2019- Locatie: Amsterdam ZO - Kosten € 495

Duur 2 dagen – Data 24 september en 10 oktober 2019  – Locatie: Amsterdam ZO – Kosten € 495 Deze tweedaagse opleiding biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen. Niels komt vaak in conflict met klasgenoten … Lees meer

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Duur: 2 Dagen | Incompany

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling. Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is … Lees meer

Horizonmethodiek na ruzies en geweld in het gezin

Duur: 2 dagen | Incompany

De Horizonmethodiek is een traumagerichte cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen en jongeren. Een groepsbehandeling met psychomotorische interventies en een parallel aanbod voor de ouders/verzorgers. Er is een Horizonmethodiek ontwikkeld voor kinderen die ruzies en geweld in het gezin hebben meegemaakt én een voor … Lees meer

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Duur: 1 dagdeel | Incompany

(Kinder)mishandeling aanpakken vergt lef. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van een ander. Per jaar worden er meer dan 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Van elke dertig kinderen is één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Bekijk alle publicaties