Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Opleidingen

NIEUW De kracht van creativiteit in het werken met getraumatiseerde doelgroepen

Duur: 1 dag | Alle professionals die werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren of volwassenen.

1 daagse training Datum: najaar 2020 Locatie: notk Kosten € 295 Doelgroep Alle professionals die werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren of volwassenen. Inleiding Blootstelling aan chronische stress heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het brein en de persoonlijkheid van kinderen, … Lees meer

NIEUW Zorgen voor zorgverleners

Duur: 1 dag - Datum: nog nader te bepalen - Locatie: Utrecht - € 295 | Leerkrachten, hulpverleners en therapeuten.

1 daagse training Datum: nog nader te bepalen Locatie:  Utrecht Kosten: € 295 Doelgroep Leerkrachten, hulpverleners, therapeuten en andere professionals, die werken met (getraumatiseerde) kinderen, jongeren en volwassenen. Inleiding Het werken met kinderen, jongeren en ouders (met traumatische ervaringen) kan veel van … Lees meer

Methodisch Kind Interview (MKI)

Duur: 3 dagen - Data in overleg - Locatie n.n.b. - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Het Methodisch Kind Interview is een op feitengericht interview. Het wordt gevoerd met kinderen waarbij er sterke vermoedens zijn van seksueel misbruik en/of mishandeling. Het Methodisch Kind Interview wordt gevoerd als helder is dat een politieonderzoek niet (meer) aan de orde is. Het … Lees meer

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Duur: Data najaar: 2 november, 3 november, 16 november 2020 - Kosten €995 - Locatie BCN Amsterdam Arena - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Data najaar: 2 november, 3 november, 16 november 2020 Kosten: €995 per deelnemer Locatie: BCN Amsterdam Arena Tijd: 9.30-17.00 uur Accreditatie: NIP/NVO: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/herregistratie – 13,5 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – behandeling  – 3 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding … Lees meer

Kindgesprekken – feitengerichte gespreksvoering

Duur: 22 september en 6 oktober - Kosten €495 - Locatie: BCN Santpoort Noord- Accreditatie SKJ 20,50 | professionals die met kinderen praten

Data : 22 september en 6 oktober 2020 Kosten: €495 Locatie: Santpoort-Noord Tijd: 9.30-17.00 uur Accreditatie: Deze opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 17.00 punten Doelgroep Alle professionals die met kinderen praten en in aanraking kunnen komen met vermoedens van kindermishandeling en seksueel … Lees meer

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Duur: 1 dag - Kosten: € 295 - Locatie: n.n.b. Accrditatie: op aanvraag | professionals die met kinderen praten

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional … Lees meer

LOCK congres Trauma en Veerkracht #2

Op 24 september 2018 wordt alweer het vijfde LOCK-congres georganiseerd. In navolging van het jaarlijkse LOCK-congres in 2017 is Trauma en veerkracht ook in 2018 het thema van het congres. We zijn namelijk nog lang niet uitgeleerd en we willen nog veel … Lees meer

Omgaan met weerstand bij cliënten – motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag - € 295

Training Motiverende gespreksvoering Eendaagse training Accreditatie: SKJ 12 Prijs: € 295 Vergroot uw gespreksvaardigheden en bereid uw cliënten goed voor op verandering Elke professional heeft in de praktijk wel eens te maken met cliënten waarbij er sprake is van gebrekkig probleembesef en … Lees meer

Traumasensitief hulpverlenen

Duur: 2 dagen | Incompany

Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling hebben te maken met chronische stress. De gevolgen hiervan zijn over het algemeen ernstig en vergaand door de negatieve invloed op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen. Een kind dat … Lees meer

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Duur: 2 dagen - 17 september en 29 september 2020 Locatie: BCN Amsterdam Arena. - Kosten € 495

VOL!! Data:  17 september en 29 september 2020 – Locatie: BCN Amsterdam Arena Tijd: 9.30-17.00 uur Kosten: € 495 Deze tweedaagse opleiding biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen. Niels komt vaak in conflict met klasgenoten … Lees meer

Verdiepende training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld & kindermishandeling

Duur: 2,5 dagen | jeugdzorgwerkers, onderwijs

Data & tijden training     : data op aanvraag Locatie                                    : n.n.b. Duur training                     : 5 dagdelen ( 2,5 dagen) Kosten                                    : € 695,- SKJ accreditatie                : aangevraagd Doelgroep Jeugdprofessionals en professionals werkzaam in het onderwijs Inleiding Sinds 1 januari … Lees meer

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Duur: 2 Dagen | Incompany

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling. Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is … Lees meer

Horizonmethodiek na ruzies en geweld in het gezin

Duur: 2 dagen | Incompany

De Horizonmethodiek is een traumagerichte cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen en jongeren. Een groepsbehandeling met psychomotorische interventies en een parallel aanbod voor de ouders/verzorgers. Er is een Horizonmethodiek ontwikkeld voor kinderen die ruzies en geweld in het gezin hebben meegemaakt én een voor … Lees meer

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Duur: 1 dagdeel | Incompany

(Kinder)mishandeling aanpakken vergt lef. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van een ander. Per jaar worden er meer dan 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Van elke dertig kinderen is één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Bekijk alle publicaties