Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Cursus

Praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling

Duur: 1 dag - Kosten: € 275 - Locatie: n.n.b. Accrditatie: op aanvraag | professionals die met kinderen praten

Praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling is best moeilijk! Als we kijken naar de verschillend onderzoeken die zijn gedaan naar het voor komen van kindermishandeling en andere traumatische gebeurtenissen* kunnen we er echter niet omheen. Professionals zijn bang dat de gesprekken … Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag - € 295 - najaar 2021

Vergroot jouw gespreksvaardigheden en bereid jouw cliënten goed voor op verandering d.m.v. motiverende gespreksvoering Iedereen heeft in zijn werk wel eens te maken met cliënten waarbij er sprake is van gebrekkig probleembesef of weinig motivatie tot verandering. Vaak noemen we dit weerstand. … Lees meer

Words and Pictures

Duur: 1 dag - Datum: 24 september 2021 - Kosten: € 295 - Accreditatie: SKJ en NIP/NVO

Words and Pictures; Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen. Ze zijn mishandeld of misbruikt, getuige geweest van huiselijk geweld of één van … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Bekijk alle publicaties