Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Veiligheidsplanning

Werken met het ‘Assesmentframework for children in need’

Duur: 2 dagen | incompany

Multidisciplinair beslissen in situaties van kindermishandeling M.m.v. internationale expert Carla Thomas Multidisciplinaire samenwerking bij (vermoedens van) kindermishandeling is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de hulp en begeleiding voor mishandelde kinderen en hun ouders beter afgestemd is en er zorgvuldiger, vanuit … Lees meer

Veiligheidsplanning bij huiselijk geweld en seksueel misbruik

Duur: 2 dagen | Incompany

Veiligheidsgericht werken in het kader van een geïntegreerde pleger-slachtofferbehandeling. Een aantal jaren geleden werden plegers en slachtoffers van huiselijk geweld apart gezien en behandeld.  Nu gezinnen steeds vaker ambulant behandeld worden en er steeds minder wordt overgegaan tot een (blijvende) uithuisplaatsing, is … Lees meer

Triage bij meldingen over geweld

Duur: 1 dag | incompany opleiding

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Veiligheidsplanning

Bekijk alle publicaties