Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Trauma

Zorgen voor zorgverleners

Duur: 1 dag - Datum: nog nader te bepalen - Locatie: Utrecht - € 295 | Leerkrachten, hulpverleners en therapeuten.

Het werken met kinderen, jongeren en ouders (met traumatische ervaringen) kan veel van ons vragen. Het takenpakket van de leerkracht en de hulpverlener is groot, terwijl de tijd waarin die taken uitgevoerd moeten worden vaak beperkt is. Tijd om goed voor onszelf … Lees meer

Traumasensitief hulpverlenen

Duur: 2 dagen | Incompany

Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin sprake is van kindermishandeling hebben te maken met chronische stress. De gevolgen hiervan zijn over het algemeen ernstig en vergaand door de negatieve invloed op de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen. Een kind dat … Lees meer

Words and Pictures

Duur: 1 dag - Datum: 24 september 2021 - Kosten: € 295 - Accreditatie: SKJ en NIP/NVO

Words and Pictures; Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen. Ze zijn mishandeld of misbruikt, getuige geweest van huiselijk geweld of één van … Lees meer

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Duur: 2 dagen - najaar 2021 Locatie: Utrecht of Amsterdam - Kosten € 545

Deze tweedaagse opleiding Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen. Niels komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Niels … Lees meer

Horizonmethodiek na ruzies en geweld in het gezin

Duur: 2 dagen | Incompany

De Horizonmethodiek is een traumagerichte cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen en jongeren. Een groepsbehandeling met psychomotorische interventies en een parallel aanbod voor de ouders/verzorgers. Er is een Horizonmethodiek ontwikkeld voor kinderen die ruzies en geweld in het gezin hebben meegemaakt én een voor … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties