Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Trauma

Traumasensitief werken

Duur: 1 dag | 11 oktober 2021

Herken jij de effecten van trauma? De laatste jaren is er steeds meer aandacht traumasensitief werken. Maar wat houdt dat nu precies in? Veel cliënten die met hulpverleners te maken krijgen zijn getraumatiseerd door bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing, getuige zijn van geweld, plotseling … Lees meer

Words and Pictures

Duur: 1 dag - Datum: 24 september 2021 - Kosten: € 295 - Accreditatie: SKJ en NIP/NVO

Words and Pictures; Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen. Ze zijn mishandeld of misbruikt, getuige geweest van huiselijk geweld of één van … Lees meer

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Duur: 2 dagen - 27 oktober en 17 november Locatie: Utrecht - Kosten € 595

Niels komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Niels zijn eigen aandeel in het conflict niet. Niels is negen jaar en woont sinds anderhalf jaar bij pleegouders. Tot zijn … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Trauma

Bekijk alle publicaties