Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Seksualiteit en seksueelmisbruik

Methodisch kind-interview

Duur: 4 dagen | 26 sept, 10 en 30 okt, 16 jan.

Methodisch kind-interview, bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik. Geregeld bestaan er zorgen over kinderen en jongeren die mogelijk traumatische ervaringen hebben meegemaakt, terwijl zij daar niet uit zichzelf en spontaan over praten. Als er te weinig aanwijzingen zijn voor de … Lees meer

Horizonmethodiek combinatie opleiding

Duur: 3 dagen | incompany opleiding

Horizonmethodiek na seksueel misbruik en Horizonmethodiek na ruzie en geweld Behandeling van kinderen, en van hun niet misbruikende of gewelddadige ouder(s), na traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik of ruzies en geweld in het gezin, is belangrijk onderdeel van het herstel. De Horizon methodieken zijn ontwikkeld voor … Lees meer

Behandeling van adolescenten na langdurig seksueel misbruik

Duur: 2 dagen

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie … Lees meer

Behandeling van adolescenten na eenmalig seksueel geweld (STEPS)

Duur: 2 dagen

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie … Lees meer

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik bij adolescenten

Duur: 1 dag

Seksueel misbruik kan in de adolescentiefase een stagnerend effect hebben op de ontwikkeling. Het signaleren en diagnosticeren van (de gevolgen van) seksueel misbruik in de adolescentiefase vraagt om een geheel eigen deskundigheid, evenals het indiceren voor verschillende behandelvormen, zoals EMDR, individuele therapie … Lees meer

Horizonmethodiek na seksueel misbruik

Duur: 2 dagen

Behandeling van kinderen, en van hun niet misbruikende ouder(s), na traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik, is voor de meeste kinderen noodzakelijk gebleken. Het ontbreekt hulpverleners vaak aan een goed, op de problematiek afgestemd, hulpverleningsaanbod voor deze categorie jonge cliënten. In deze cursus … Lees meer

Seksualiteit binnen de residentiële behandelsetting

Duur: 2 dagen

Rode draad in deze tweedaagse opleiding is het veiligheidsaspect, wanneer het gaat over seksualiteit en kinderen/adolescenten. De visie van de instelling waarin de deelnemers werken wordt bevraagd en verdiept, met aandacht voor de normen en waarden binnen de instelling, van iedere deelnemer … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Seksualiteit en seksueelmisbruik

Bekijk alle publicaties