Inloggen
Het Lock

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Gespreksvoering: Praten met kinderen over mishandeling en misbruik

Taxatiegesprekken

Duur: 3 dagen

Wat doe je wanneer er een vermoeden is van seksueel misbruik bij een cliënt? Dan probeer je via taxatiegesprekken meer informatie boven tafel te krijgen. Deze driedaagse training geeft u kennis maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te … Lees meer

Kindgesprekken

Duur: 2 dagen | Medewerkers federatie opvang

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling Medewerkers werkzaam binnen de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang, bieden hulp en opvang aan gezinnen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel. Kinderen hebben veel meegemaakt, gesprekken met de begeleiders zijn van groot … Lees meer

Kindgesprekken

Duur: 2 dagen | Incompany

Gesprekken met kinderen in het kader van onderzoek naar kindermishandeling Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zien en spreken, tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling, de kinderen. Het is belangrijk dat zij hiertoe goed uitgerust zijn. Tijdens deze … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Praten met kinderen over mishandeling en misbruik

Bekijk alle publicaties