Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

De verwijsindex

Duur: dagdeel | alle professionals die werken met ouders en kinderen

De verwijsindex In deze 3 uur durende online training wordt stilgestaan bij wat de Verwijsindex is en hoe deze gebruikt dient te worden. Tijdens de training wordt besproken wanneer je nu wel of niet een signaal moet afgeven. Wat is nu eigenlijk … Lees meer

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Duur: dagdeel | alle professionals die werken met ouders en kinderen

Toepassen van de Meldcode  De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is sinds 1 januari 2019 gewijzigd. Er is een afwegingskader toegevoegd bij stap: 4 en stap: 5. Daarnaast zijn er criteria opgesteld in welke situaties u zou moeten melden. Ook wordt verwacht … Lees meer

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Duur: 1 dag: datum najaar 2021 | alle professionals werkzaam met ouders, kinderen en jongeren

Hoe leer je als professional om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren? Wat wordt vanuit ieders professionele norm verwacht volgens Meldcode? Hoe ga je het gesprek hierover aan met ouderen, volwassenen en kinderen? Als professionals hebben we allemaal de taak om allert … Lees meer

Gespreksvoering bij vermoedens van onveiligheid (stap: 3 Meldcode)

Duur: dagdeel | sociaal agogen, pedagogen, medewerkers onderwijs, medewerkers sociaal domein, leerplichtambtaren ea.

Tijdens deze workshop gaat u oefenen met het bespreken van zorgen met jeugdigen en/of hun ouders over veiligheid: stap 3 van de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe bereid u zich voor op zo’n gesprek? Wat zijn valkuilen en welke kwaliteiten … Lees meer

Intervisiebijeenkomsten voor Aandachtsfunctionarissen

Duur: dagdeel

Het LOCK verzorgd voor jou begeleide intervisie bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden gegeven om jou, als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, te ondersteunen in het vervullen van je rol en het innemen van jouw positie. Middels diverse intervisiemodellen werk je aan casuïstiek en … Lees meer

Signaleren van seksueel misbruik binnen het onderwijs

Duur: 1 dagdeel | incompany

Seksueel misbruik komt veel voor binnen Nederland. Op scholen zitten dus veel leerlingen die seksueel misbruikt worden. Bij veel van de kinderen die seksueel misbruikt worden is dit niet direct zichtbaar. Kinderen doen erg hun best om er niets van te laten … Lees meer

Verdiepende training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld & kindermishandeling

Duur: 2,5 dagen | jeugdzorgwerkers, onderwijs

Data & tijden training     : data op aanvraag Locatie                                    : n.n.b. Duur training                     : 5 dagdelen ( 2,5 dagen) Kosten                                    : € 695,- SKJ accreditatie                : aangevraagd Doelgroep Jeugdprofessionals en professionals werkzaam in het onderwijs Inleiding Sinds 1 januari … Lees meer

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Duur: 1 dagdeel | Incompany

(Kinder)mishandeling aanpakken vergt lef. Willen, durven en kunnen opkomen voor het belang van een ander. Per jaar worden er meer dan 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Van elke dertig kinderen is één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling

Bekijk alle publicaties