Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Gespreksvoering

Methodisch Kind Interview (MKI)

Duur: 3 dagen - Data in overleg - Locatie n.n.b. - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Het Methodisch Kind Interview is een op feitengericht interview. Het wordt gevoerd met kinderen waarbij er sterke vermoedens zijn van seksueel misbruik en/of mishandeling. Het Methodisch Kind Interview wordt gevoerd als helder is dat een politieonderzoek niet (meer) aan de orde is. Het … Lees meer

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Duur: 2 dagen - Data najaar 2019 - Kosten €495 - Locatie n.n.b. - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Situaties waarin er vermoedens rijzen omtrent mogelijk seksueel misbruik kunnen erg van elkaar verschillen. Er zijn situaties waarin er door het kind zelf nog geen vage of duidelijke uitspraken zijn gedaan maar er wel andere aanwijzingen zijn of onderbuikgevoelens. In zo’n geval … Lees meer

Taxatiegesprekken – VOL

Duur: 3 dagen - Data 11 maart, 18 maart en 13 mei 2019 - Kosten €995 - Accreditatie SKJ 20,5 en NIP/NVO | Wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Helaas is deze training volgeboekt, u kunt zich niet meer aanmelden! U kunt wel uw interesse aangeven voor de volgende training. Deze wordt in het najaar 2019 gegeven. Bij (vermoedens van) seksueel misbruik en/of mishandeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Het is noodzakelijk … Lees meer

Praten met kinderen en ouders

Duur: 2 dagen - Incompany - Data/kosten/locatie/accreditatie in overleg | professionals die met kinderen praten

Binnen verschillende verbanden, bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg of de buitenschoolse opvang, wordt door professionals met kinderen gesproken. Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in … Lees meer

Kindgesprekken – feitengerichte gespreksvoering

Duur: 2 dagen - Data najaar 2019 - Kosten €495 - Locatie n.n.b. - Accreditatie SKJ 20,50 | professionals die met kinderen praten

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen spreken tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling met kinderen. Het gaat daarbij om deugdelijk feitenonderzoek gecombineerd met een zorgvuldige bejegening van het kind. Doelgroep Alle professionals die met kinderen praten en in … Lees meer

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Duur: 1 dag - Data: voorjaar 2019 - Kosten: € 295 - Locatie: n.n.b. Accrditatie: op aanvraag | professionals die met kinderen praten

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional … Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag - Data/locatie: in overleg | Incompany

Medewerkers van Veilig Thuis, sociale wijk- en buurtteams, CJG, jeugdbescherming en zorgaanbieders  hebben regelmatig gesprekken met cliënten die bij hen verschijnen na een zorgmelding. Wanneer het gaat om zorgmeldingen door derden en andere doorverwijzingen waarbij het gaat over diverse vormen van huiselijk … Lees meer

Words and Pictures; verhaal in woord en beeld

Duur: 1 dag - Datum: 18 juni 2019 - Kosten: € 295 - Locatie: Santpoort-Noord - Accreditatie: SKJ 12 punten

Datum: 18 juni 2019 Locatie: Santpoort-Noord Kosten: € 295 Accreditatie: SKJ 12 punten Het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang brengen Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen; ze zijn mishandeld of misbruikt, getuige geweest van huiselijk geweld of één van de ouders wordt … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties