Inloggen
Het Lock

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Gespreksvoering

Taxatiegesprekken

Duur: 3 dagen

Wat doe je wanneer er een vermoeden is van seksueel misbruik bij een cliënt? Dan probeer je via taxatiegesprekken meer informatie boven tafel te krijgen. Deze driedaagse training geeft u kennis maar vooral vaardigheden om deze gesprekken op de juiste manier te … Lees meer

Kindgesprekken

Duur: 2 dagen | Medewerkers federatie opvang

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling Medewerkers werkzaam binnen de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang, bieden hulp en opvang aan gezinnen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel. Kinderen hebben veel meegemaakt, gesprekken met de begeleiders zijn van groot … Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag | Medewerkers federatie opvang

Cliënten waarbij het gaat over diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn niet altijd te motiveren tot medewerking aan een aanpak die kan bijdragen aan verandering van de situatie. Hier kan angst, onzekerheid, schaamte, stress of overbelasting achter zitten. De professional … Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag | Incompany

Medewerkers van Veilig Thuis, sociale wijk- en buurtteams, CJG, jeugdbescherming en zorgaanbieders  hebben regelmatig gesprekken met cliënten die bij hen verschijnen na een zorgmelding. Wanneer het gaat om zorgmeldingen door derden en andere doorverwijzingen waarbij het gaat over diverse vormen van huiselijk … Lees meer

Kindgesprekken

Duur: 2 dagen | Incompany

Gesprekken met kinderen in het kader van onderzoek naar kindermishandeling Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zien en spreken, tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling, de kinderen. Het is belangrijk dat zij hiertoe goed uitgerust zijn. Tijdens deze … Lees meer

Words and Pictures; verhaal in woord en beeld

Duur: 1 dag | 19-09-2018

Het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang brengen Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen; ze zijn mishandeld of misbruikt, getuige geweest van huiselijk geweld of één van de ouders wordt ernstig ziek. Er kan sprake zijn (geweest) van een uit-huis-plaatsing, korte of langere tijd … Lees meer

Methodisch kind-interview

Duur: 4 dagen | incompany

Methodisch kind-interview, bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik. Geregeld bestaan er zorgen over kinderen en jongeren die mogelijk traumatische ervaringen hebben meegemaakt, terwijl zij daar niet uit zichzelf en spontaan over praten. Als er te weinig aanwijzingen zijn voor de … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties