Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Gespreksvoering

Methodisch Kind Interview (MKI)

Duur: 3 dagen - Data in overleg - Locatie n.n.b. - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Het Methodisch Kind Interview is een op feitengericht interview. Het wordt gevoerd met kinderen waarbij er sterke vermoedens zijn van seksueel misbruik en/of mishandeling. Het Methodisch Kind Interview wordt gevoerd als helder is dat een politieonderzoek niet (meer) aan de orde is. Het … Lees meer

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Duur: 3 dagen - Data:27 februari, 28 februari en 13 maart 2020 - Kosten €995 - Locatie Utrecht - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Data: 27 februari, 28 februari en 13 maart 2020 Kosten: €995 per deelnemer Locatie: Utrecht Accreditatie: NIP/NVO: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/herregistratie – 13,5 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – behandeling  – 3 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – diagnostiek – 10 NIP … Lees meer

Taxatiegesprekken

Duur: 3 dagen - Data 12 december, 13 december 2019 en 13 februari 2020 - Kosten €995 - Locatie: Utrecht - Accreditatie SKJ 20,5 en NIP/NVO | Wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Data: 12 december, 13 december 2019 en 13 februari 2020 Kosten: €995 per deelnemer Locatie: Domstad Utrecht Accreditatie: SKJ 20,5 en NIP/NVO: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist – herregistratie 19,5 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist K&J/opleiding – behandeling 4 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/OG … Lees meer

Praten met kinderen en ouders

Duur: 2 dagen - Incompany - Data/kosten/locatie/accreditatie in overleg | professionals die met kinderen praten

Binnen verschillende verbanden, bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg of de buitenschoolse opvang, wordt door professionals met kinderen gesproken. Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in … Lees meer

Kindgesprekken – feitengerichte gespreksvoering

Duur: 2 dagen - 29 oktober en 5 november - Kosten €495 - Locatie Amsterdam ZO - Accreditatie SKJ 20,50 | professionals die met kinderen praten

Data: 29 oktober en 5 november 2019 Kosten: €495 Locatie: Amsterdam ZO Accreditatie: de opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 20,50 punten. Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen spreken tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling met kinderen. Het gaat daarbij om … Lees meer

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Duur: 1 dag - Data: voorjaar 2019 - Kosten: € 295 - Locatie: n.n.b. Accrditatie: op aanvraag | professionals die met kinderen praten

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional … Lees meer

Omgaan met weerstand bij cliënten – motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag - Datum: 30 september 2019 - Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan - Prijs: € 295

Training Motiverende gespreksvoering Eendaagse training Datum: 30 september 2019 Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan Accreditatie: SKJ 12 Prijs: € 295 Vergroot uw gespreksvaardigheden en bereid uw cliënten goed voor op verandering Elke professional heeft in de praktijk wel eens te maken met cliënten … Lees meer

Words and Pictures

Duur: 1 dag - Datum: 8 oktober 2019 - Kosten: € 295 - Locatie: BCN Amsterdam Arena - Accreditatie: SKJ 12 punten

Datum: 8 oktober 2019( =vol), 19 mei 2020, 6 oktober 2020 Locatie: BCN Amsterdam Arena Kosten: € 295 Accreditatie: SKJ 12 punten Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen Sommige kinderen hebben … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties