Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Gespreksvoering

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Duur: Data najaar: 2 november, 3 november, 16 november 2020 - Kosten €995 - Locatie BCN Amsterdam Arena - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Data najaar: 2 november, 3 november, 16 november 2020 Kosten: €995 per deelnemer Locatie: BCN Amsterdam Arena Tijd: 9.30-17.00 uur Accreditatie: NIP/NVO: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/herregistratie – 13,5 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding – behandeling  – 3 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/opleiding … Lees meer

Taxatiegesprekken ONLINE

Duur: 3 dagen - 13 november, 20 november 2020 en 11 februari 2021- Kosten €995 -Online- Accreditatie SKJ 20,5 en NIP/NVO | Wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Data: 13 november, 20 november 2020 en 11 februari 2021 Kosten: €995 per deelnemer Tijd: 9.30-17.00 uur Accreditatie: SKJ 20,5 en NIP/NVO: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist – herregistratie 19,5 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist K&J/opleiding – behandeling 4 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/OG … Lees meer

Praten met kinderen en ouders

Duur: 2 dagen - Incompany - Data/kosten/locatie/accreditatie in overleg | professionals die met kinderen praten

Binnen verschillende verbanden, bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg of de buitenschoolse opvang, wordt door professionals met kinderen gesproken. Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in … Lees meer

Kindgesprekken – feitengerichte gespreksvoering

Duur: 22 september en 6 oktober - Kosten €495 - Locatie: BCN Santpoort Noord- Accreditatie SKJ 20,50 | professionals die met kinderen praten

Data : 22 september en 6 oktober 2020 Kosten: €495 Locatie: Santpoort-Noord Tijd: 9.30-17.00 uur Accreditatie: Deze opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 17.00 punten Doelgroep Alle professionals die met kinderen praten en in aanraking kunnen komen met vermoedens van kindermishandeling en seksueel … Lees meer

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Duur: 1 dag - Kosten: € 295 - Locatie: n.n.b. Accrditatie: op aanvraag | professionals die met kinderen praten

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional … Lees meer

Omgaan met weerstand bij cliënten – motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag - € 295

Training Motiverende gespreksvoering Eendaagse training Accreditatie: SKJ 12 Prijs: € 295 Vergroot uw gespreksvaardigheden en bereid uw cliënten goed voor op verandering Elke professional heeft in de praktijk wel eens te maken met cliënten waarbij er sprake is van gebrekkig probleembesef en … Lees meer

Words and Pictures ONLINE

Duur: 1 dag - Datum: 21 oktober 2020 - Kosten: € 295 - ONLINE Accreditatie: SKJ en NIP/NVO

ONLINE Datum:   21 oktober 2020 Kosten: € 295 Accreditatie: SKJ 12 punten NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 6 punten NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – behandeling 1,5 punt NIP Kinder- … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties