Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Gespreksvoering

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Duur: 3 dagen - Data:27 februari, 28 februari en 13 maart 2020 Data voorjaar: 28 mei, 29 mei, 11 juni 2020 Data najaar: 2 november, 3 november, 16 november 2020 - Kosten €995 - Locatie Utrecht - Accreditatie NIP/NVO | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Data voorjaar: 27 februari, 28 februari en 13 maart 2020 Data voorjaar: 28 mei, 29 mei, 11 juni 2020 Data najaar: 2 november, 3 november, 16 november 2020 Kosten: €995 per deelnemer Locatie: Utrecht Accreditatie: NIP/NVO: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist/herregistratie – 13,5 … Lees meer

Taxatiegesprekken

Duur: 3 dagen - Data 26 maart, 2 april en 18 juni 2020 / 13 november, 20 november 2020 en 11 februari 2021- Kosten €995 - Locatie: Utrecht - Accreditatie SKJ 20,5 en NIP/NVO | Wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Data: 26 maart, 2 april en 18 juni 2020 / 13 november, 20 november 2020 en 11 februari 2021 Kosten: €995 per deelnemer Locatie: nog niet bekend Accreditatie: SKJ 20,5 en NIP/NVO: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO Orthopedagoog-Generalist – herregistratie 19,5 NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog/NVO … Lees meer

Praten met kinderen en ouders

Duur: 2 dagen - Incompany - Data/kosten/locatie/accreditatie in overleg | professionals die met kinderen praten

Binnen verschillende verbanden, bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg of de buitenschoolse opvang, wordt door professionals met kinderen gesproken. Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in … Lees meer

Kindgesprekken – feitengerichte gespreksvoering

Duur: 2 dagen - 10 maart en 24 maart / 22 september en 6 oktober - Kosten €495 - Locatie nog niet bekend - Accreditatie SKJ 20,50 | professionals die met kinderen praten

Data : 10 maart en 24 maart 2020 / 22 september en 6 oktober Kosten: €495 Locatie: nog niet bekend Accreditatie: de opleiding is geaccrediteerd door SKJ met 20,50 punten. Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen spreken tijdens hun … Lees meer

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Duur: 1 dag - Data: voorjaar 2019 - Kosten: € 295 - Locatie: n.n.b. Accrditatie: op aanvraag | professionals die met kinderen praten

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional … Lees meer

Omgaan met weerstand bij cliënten – motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag - Datum: 30 september 2019 - Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan - Prijs: € 295

Training Motiverende gespreksvoering Eendaagse training Datum: 30 september 2019 Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan Accreditatie: SKJ 12 Prijs: € 295 Vergroot uw gespreksvaardigheden en bereid uw cliënten goed voor op verandering Elke professional heeft in de praktijk wel eens te maken met cliënten … Lees meer

Words and Pictures

Duur: 1 dag - Datum:  19 mei 2020, 6 oktober 2020 - Kosten: € 295 - Locatie: n.n.b. Accreditatie: SKJ 12 punten

Datum:  19 mei 2020, 6 oktober 2020 Locatie: BCN Amsterdam Arena Kosten: € 295 Accreditatie: SKJ 12 punten Het verhaal in woord en beeld om het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang te brengen Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties