Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

Gespreksvoering

Methodisch Kind Interview (MKI)

Duur: 3 dagen | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Het Methodisch Kind Interview is een op feiten gericht interview. Het wordt gevoerd met kinderen waarbij er sterke vermoedens zijn van seksueel misbruik en/of mishandeling. Het Methodisch Kind Interview wordt gevoerd als helder is dat een politieonderzoek niet (meer) aan de orde is. … Lees meer

Diagnostiek en traumascreening bij vermoedens van seksueel misbruik

Duur: 2 dagen | wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Situaties waarin er vermoedens rijzen omtrent mogelijk seksueel misbruik kunnen erg van elkaar verschillen. Er zijn situaties waarin er door het kind zelf nog geen vage of duidelijke uitspraken zijn gedaan maar er wel andere aanwijzingen zijn of onderbuikgevoelens. In zo’n geval … Lees meer

Taxatiegesprekken

Duur: 3 dagen | Wetenschappelijk geschoolde gedragsdeskundigen, psychologen en pedagogen

Bij (vermoedens van) seksueel misbruik en/of mishandeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Het is noodzakelijk dat de politie en organisaties die zorg- en dienstverlening bieden nauw samenwerken om de veiligheid van kinderen, ook op lange termijn te waarborgen. Een heldere afstemming over wie … Lees meer

Praten met kinderen en ouders

Duur: 2 dagen | professionals die met kinderen praten

Binnen verschillende verbanden, bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg of de buitenschoolse opvang, wordt door professionals met kinderen gesproken. Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional in … Lees meer

Feitengerichte gespreksvoering/kindgesprekken

Duur: 2 dagen | professionals die met kinderen praten

Medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen spreken tijdens hun onderzoeken naar kindermishandeling met kinderen. Het gaat daarbij om deugdelijk feitenonderzoek gecombineerd met een zorgvuldige bejegening van het kind. Doelgroep Alle professionals die met kinderen praten en in … Lees meer

Basistraining ‘praten met kinderen over vermoedens van kindermishandeling’

Duur: 1 dag | professionals die met kinderen praten

Professionals hebben in verschillende contexten gesprekken met kinderen (bijvoorbeeld binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en de buitenschoolse opvang). Soms doen zich daarbij situaties voor waarin er sprake is van vermoedens van kindermishandeling. Wanneer dit gebeurt, is het van belang dat de professional … Lees meer

Motiverende gespreksvoering

Duur: 1 dag | Incompany

Medewerkers van Veilig Thuis, sociale wijk- en buurtteams, CJG, jeugdbescherming en zorgaanbieders  hebben regelmatig gesprekken met cliënten die bij hen verschijnen na een zorgmelding. Wanneer het gaat om zorgmeldingen door derden en andere doorverwijzingen waarbij het gaat over diverse vormen van huiselijk … Lees meer

Words and Pictures; verhaal in woord en beeld

Duur: 1 dag

Het gezinsgesprek over kindermishandeling en huiselijk geweld op gang brengen Sommige kinderen hebben te maken met ingrijpende levensgebeurtenissen; ze zijn mishandeld of misbruikt, getuige geweest van huiselijk geweld of één van de ouders wordt ernstig ziek. Er kan sprake zijn (geweest) van een uit-huis-plaatsing, korte of langere tijd … Lees meer

Vraag naar ons in-company aanbod

publicatie icon Publicaties

Gespreksvoering

Bekijk alle publicaties