Inloggen

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

20 november lezing seksueel misbruik bij mensen met een beperking

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert dit jaar van 16 t/m 21 november opnieuw de Week tegen Kindermishandeling. Vrijdag 20 november, de Internationale dag voor de rechten van het kind, besteden we aandacht aan een extra kwetsbare groep kinderen en (jong)volwassenen.

Bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking komt seksueel misbruik drie tot vijfmaal vaker voor dan bij andere mensen uit de samenleving. Daarbij zijn mensen met een beperking in veel gevallen beperkt weerbaar. Het is van groot belang om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van misbruik én er voor te zorgen dat er snel en adequaat hulp verleend wordt als misbruik toch plaats vindt.

In samenwerking met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wordt speciaal voor professionals die met de deze doelgroep werken een interactieve lezing georganiseerd. Het programma start met een inleiding door de VGN over de stand van zaken in de aanpak van seksueel misbruik en kindermishandeling bij mensen met een beperking. Daarna zullen Aafke Scharloo, Simone Ebbers en Martine Spijker een lezing verzorgen over Snelle Opvang bij Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking.

U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst door het aanmeldformulier onderaan deze pagina in te vullen. Deelname aan het symposium is gratis, maar niet vrijblijvend als u zich aanmeldt rekenen we op uw komst.

We ontmoeten u graag bij de VGN, Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht routebeschrijving

Programma

13.30  Inloop
14.00 Welkom

Inleiding door de VGN over de stand van zaken in de aanpak van seksueel misbruik en kindermishandeling bij mensen met een beperking.
Spreker: Jos Noordover

Interactieve lezing ‘Snelle Opvang bij Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking (SOS)’.
Sprekers: Aafke Scharloo, Simone Ebbers en Martine Spijker.

Er is geïnvesteerd om de aanpak bij kindermishandeling en seksueel misbruik te verbeteren. Instellingen beschikken over een meldcode en handelingsprotocollen over de omgang met vermoedens van seksueel misbruik. Toch is er onder hulpverleners nog vaak sprake van handelingsverlegenheid. Hoe wordt het hulpaanbod, de begeleiding en opvang voor mensen met een verstandelijke beperking (en hun ouders en verwanten) vormgegeven en wat is daarbij van belang. Uit de literatuur blijkt dat het voor de verwerking van schokkende gebeurtenissen van belang is zo snel mogelijk hulp te bieden. Juist in de eerste periode worstelen mensen het meest met grote vragen en sterke gevoelens die als overrompelend kunnen worden ervaren. Ook weten we dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking als gevolg van hun beperkte verstandelijke vermogens extra kwetsbaar zijn voor psychische problemen en moeilijker om kunnen gaan met stressvolle omstandigheden.

Hoe ga je als hulpverlener aan de slag? Hoe neem je de regie in handen als het probleem eenmaal is gesignaleerd? Hoe bespreek je het probleem met de cliënt, met familieleden, met naasten en met andere professionals. Hoe breng je hen verder? In de lezing gaan we aan de slag met deze vragen. Er wordt aandacht besteed aan de uitgangspunten voor opvang en hulp na seksueel misbruik. De sprekers bieden handvatten voor het handelen van professionals bij (vermoedens) van seksueel misbruik. Kern elementen in de opbouw van het programma SOS worden toegelicht en geïllustreerd met behulp van casuïstiek. SOS is gebaseerd op de principes van psychologische eerste hulp en biedt handvaten en werkvormen om de hulp vorm te geven. Zowel aan de mensen met een beperking zelf als aan hun naasten.

Afsluiting
16.00

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de VGN en TrainingMetZorg

VGN logo hoge resolutietraining met zorg_ Circle logo 2b