Inloggen
Welkom bij Het LOCK

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling

Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de intersectorale aanpak van kindermishandeling en scholing in diagnostiek en behandeling. We bieden opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen voor professionals die werken met kinderen en gezinnen.
LEES MEER OVER VISIE VAN HET LOCK

20 augustus: Interactieve training Verbeterde meldcode

U heeft sterke vermoedens dat uw cliënt mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Van uw functie wordt verwacht dat u actie onderneemt. Waar begint u?

Deze vraag wordt beantwoord tijdens de interactieve bijeenkomst de Verbeterde meldcode in de praktijk op 20 augustus a.s. Reageer snel, er zijn nog plekken vrij!

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het nieuwe afwegingskader van kracht geworden. In deze training staan wij stil bij wat deze wijzigingen voor u als professional in de praktijk betekenen. We spelen in op het toegevoegde afwegingskader en wat de definities acute en structurele onveiligheid inhouden. Tevens geven wij tips hoe u het gesprek met Veilig Thuis aan kunt gaan.

Datum: 20 augustus 2019
Locatie: Santpoort-Noord
Accreditatie: AKJ 4,5
Prijs: 85 euro