Inloggen

Opleidingsaanbod

Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om kindermishandeling aan te pakken. Toch voelen veel professionals zich onvoldoende toegerust en komt effectieve hulp voor kinderen en gezinnen vaak onvoldoende op gang. Het LOCK bouwt mee aan een oplossing met een opleidingsaanbod op maat.

Opleidingsaanbod

Maatregelen Het LOCK i.v.m. CORONA virus

In navolging op de landelijke richtlijnen ter bestrijding van besmetting van het Corona virus geeft het LOCK biedt het LOCK zoveel als mogelijk online trainingen aan. Bij live trainingen worden  de richtlijnen van het RIVM en het Nobtra protocol over Veilig Trainen nageleefd. De locaties zijn op basis van deze richtlijnen ingericht. Voor meer informatie zie het Protocol Veilig Trainen en de veiligheidsinstructies.

Alle trainingen zijn opnieuw ingepland. Zie hiervoor ons aanbod en de agenda.

Team Het LOCK

 

Met opleidingen, methodiektrainingen, studiedagen, symposia en lezingen vertaalt het LOCK de kennis uit wetenschap en praktijk naar professionals die werken met kinderen en gezinnen. Het opleidingsaanbod van het LOCK richt zich op de aanpak van alle vormen van kindermishandeling. In de linkerkolom van deze pagina kunt u per thema de verschillende opleidingsactiviteiten van het LOCK bekijken.

Signaleren, bespreekbaar maken en gezamenlijk adequaat handelen om mishandeling te stoppen.
Scholing in diagnostiek en behandeling voor professionals die werken met kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Het LOCK richt zich op professionals werkzaam in de zorg, inclusief de GGZ en de gezondheidszorg, professionals in welzijn en onderwijs, professionals die in de justitieketen werkzaam zijn en ambtenaren werkzaam bij gemeenten, provincies, landelijke overheid en rechtelijke macht.

Individuele cursisten bieden we de mogelijkheid van open inschrijving, daarnaast kunnen alle opleidingen ook in-company worden aangeboden. Heeft u een specifieke vraag of bent u opzoek naar deskundigheidsbevordering op maat dan kunt u altijd contact met ons opnemen, we denken graag met u mee.